Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết

 

Design/Architecture Detail

Hoop Model Triple Flange Hoop
Material Steel
Thickness 1.5mm
Lugs Type Separate Lug
Shells Material Birch
Head Top Remo UT Clear
Bottom Remo UT Clear
Front Remo UT Ebony P3
Batter Remo UT Clear P3

Shell Packages

Set No. Bass Drum Floor Tom Tom Tom Snare Drum Tom Holder
SBP2F5 SBB2217 SBF1615 SBT1208 SBT1007 SBS1455 TH945C
SBP0F5 SBB2017 SBF1413 SBT1208 SBT1007 SBS1455 TH945C
 

Components

  Bass Drum Floor Tom
Diameter × Depth 24"×15" 22"×17" 20"×17" 18"×15" 18"×16" 16"×15" 14"×13"
Model No. SBB2415 SBB2217 SBB2017 SBB1815 SBF1816 SBF1615 SBF1413
  Tom Tom Snare Drum
Diameter × Depth 16"×13" 14"×11" 13"×9" 12"×8" 10"×7" 8"×7" 14"×5 1/2"
Model No. SBT1613 SBT1411 SBT1309 SBT1208 SBT1007 SBT0807 SBS1455

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng