Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO., LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng chính hãng

Menu Hotline:

Micro không dây SVX -Series

 • Micro Shure SVX24E/PG28

  Giá:
  • 7.130.000
  Micro Shure SVX24E/PG28
  Giá :
  7,130,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Bộ thu và micro không dây cầm tay Shure SVX24/PG28
 • Micro Shure SVX24/PG58

  Giá:
  • 7.712.000
  Micro Shure SVX24/PG58
  Giá :
  7,712,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: TW Micro shure không dây cầm tay SVX24/PG58 (AZ/E) Bộ đơn
 • Micro Shure SVX14AZ/PGA31

  Giá:
  • 8.667.000
  Micro Shure SVX14AZ/PGA31
  Giá :
  8,667,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: TW Bộ Microphone không dây Shure SVX14/PGA31 Bao gồm Bộ thu SVX4 và bộ phát SVX1 với Micrô cài tai PGA31
 • Micro Shure SVX14AZ/CVL

  Giá:
  • 8.667.000
  Micro Shure SVX14AZ/CVL
  Giá :
  8,667,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: TW Bộ thu và phát micro không dây cài áo SVX14/CVL ( bộ đơn )
 • Micro Shure SVX288/PG58 (AZ/E)
  Giá :
  13,782,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: TW Micro shure không dây kèm 2 micro cầm tay SVX288A/PG58 
 • Micro Shure SVX188AZ/CVL

  Giá:
  • 13.762.000
  Micro Shure SVX188AZ/CVL
  Giá :
  13,762,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: TW Bộ thu và phát micro không dây cài áo SVX188AZ/CVL 
Xem tất cả >>

Micro không dây BLX - Series

 • Micro Shure BLX24A/PG58

  Giá:
  • 10.489.000
  Micro Shure BLX24A/PG58
  Giá :
  10,489,000
  Mô tả tóm tắt:
  (GIá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận BLX4 và bộ phát BLX2/PG58
 • Micro Shure BLX24A/SM58

  Giá:
  • 11.526.000
  Micro Shure BLX24A/SM58
  Giá :
  11,526,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT ) Xuất xứ: China Bộ thu và phát kèm micro không dây cầm tay Shure BLX24A/SM58
 • Micro Shure BLX24A/B58

  Giá:
  • 12.290.000
  Micro Shure BLX24A/B58
  Giá :
  12,290,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn BLX24A/B58 gồm bộ nhận BLX4 và bộ phát BLX2/B58
 • Micro Shure BLX14A/SM35

  Giá:
  • 10.632.000
  Micro Shure BLX14A/SM35
  Giá :
  10,632,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Bộ micro không dây cài tai BLX14A/SM35 gồm Bộ phát cài đầu BLX1/SM35 & bộ nhận BLX4
 • Micro Shure BLX288A/PG58

  Giá:
  • 18.564.000
  Micro Shure BLX288A/PG58
  Giá :
  18,564,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Micro không dây cầm tay đôi BLX288A/PG58 gồm: Bộ nhận BLX88 và 2 bộ phát cầm tay BLX2/PG58
 • Micro Shure BLX288A/SM58 (2micro)
  Giá :
  20,656,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Micro không dây cầm tay BLX288A/SM58 gồm: Bộ nhận BLX88 và 2 bộ phát cầm tay BLX2/SM58
 • Micro Shure BLX288A/B58 (2micro)
  Giá :
  23,121,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Micro không dây cầm tay đôi BLX288A/B58 gồm: Bộ nhận BLX88 và 2 bộ phát cầm tay BLX2/B58
Xem tất cả >>

Micro không dây SLX - Series

 • Micro Shure SLX24A/SM58

  Giá:
  • 15.800.000
  Micro Shure SLX24A/SM58
  Giá :
  15,800,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Bộ Micro Shure không dây cầm tay SLX24A/SM58 gồm bộ nhận SLX4 và bộ phát SLX2/SM58
 • Micro Shure SLX24A/BETA58

  Giá:
  • 17.078.000
  Micro Shure SLX24A/BETA58
  Giá :
  17,078,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ:   China Bộ micro Shure không dây SLX24A/BETA58 gồm bộ nhận SLX4 và bộ phát SLX2/B58
 • Micro Shure SLX24A/BETA87

  Giá:
  • 19.984.000
  Micro Shure SLX24A/BETA87
  Giá :
  19,984,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: China Bộ micro không dây cầm tay SLX24A/B87 gồm bộ nhận SLX4 và bộ phát SLX2/B87
 • Micro Shure SLX14A

  Giá:
  • 14.726.000
  Micro Shure SLX14A
  Giá :
  14,726,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Bộ phát Bodypack Shure SLX14A bao gồm SLX1 với bộ nhận SLX4A 
Xem tất cả >>

Micro không dây GLXD - Series

 • Micro Shure GLXD24A/SM58

  Giá:
  • 14.335.000
  Micro Shure GLXD24A/SM58
  Giá :
  14,335,000
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận GLXD4 và bộ phát GLXD2/SM58
 • Micro Shure GLXD24A/Beta58

  Giá:
  • 15.745.000
  Micro Shure GLXD24A/Beta58
  Giá :
  15,745,000
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận GLXD4 và bộ phát GLX2/B58
 • Micro Shure GLXD24A/B87A

  Giá:
  • 16.873.000
  Micro Shure GLXD24A/B87A
  Giá :
  16,873,000
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận GLXD4 và bộ phát GLX2/B87A
Xem tất cả >>

Micro không dây ULXD - Series

 • Micro Shure ULXD2/SM58

  Giá:
  • 17.746.000
  Micro Shure ULXD2/SM58
  Giá :
  17,746,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: Mexico Shure ULXD2/SM58 Includes the SM58 Microphone and ULXD2 Handheld Wireless Transmitter to deliver uncompromising audio quality and RF performance.
 • Micro Shure ULXD2/B87A

  Giá:
  • 22.633.000
  Micro Shure ULXD2/B87A
  Giá :
  22,633,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ: Mexico Shure ULXD2/B87A Includes the Beta 87A Microphone and ULXD2 Handheld Wireless Transmitter to deliver uncompromising audio quality and RF performance.
 • Bộ nhận Shure ULXD4A

  Giá:
  • 32.850.000
  Bộ nhận Shure ULXD4A
  Giá :
  32,850,000
  Mô tả tóm tắt:
  (Giá trên đã bao gồm thuế VAT) Xuất xứ:       Mexico Bộ nhận đơn Shure ULXD4A
 • Micro Shure ULXD24A/B58

  Giá:
  • 44.970.000
  Micro Shure ULXD24A/B58
  Giá :
  44,970,000
  Mô tả tóm tắt:
  Includes the Beta 58A Microphone and ULXD2 Handheld Wireless Transmitter to deliver uncompromising audio quality and RF performance.
Xem tất cả >>

Nhà cung cấp chính hãng