Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO., LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng chính hãng

Menu Hotline:

Micro không dây GLXD - Series

  • Micro Shure GLXD24A/SM58

    Giá:
    • 14.335.000
    Micro Shure GLXD24A/SM58
    Giá:
    14,335,000
    Mô tả tóm tắt:
    Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận GLXD4 và bộ phát GLXD2/ SM58
  • Micro Shure GLXD24A/Beta58

    Giá:
    • 15.745.000
    Micro Shure GLXD24A/Beta58
    Giá:
    15,745,000
    Mô tả tóm tắt:
    Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận GLXD4 và bộ phát GLX2/B58
  • Micro Shure GLXD24A/B87A

    Giá:
    • 16.873.000
    Micro Shure GLXD24A/B87A
    Giá:
    16,873,000
    Mô tả tóm tắt:
    Bộ micro Shure không dây cầm tay đơn gồm bộ nhận GLXD4 và bộ phát GLX2/B87A

Nhà cung cấp chính hãng