Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết

 TECHNICAL SPECIFICATIONS

CATEGORY: K CONSTANTINOPLE ORCHESTRAL CYMBALS
SKU: K1022
TYPE: SUSPENDED
SIZE: 16 IN. / 40.64 CM.
WEIGHT: MEDIUM THIN
FINISH: TRADITIONAL FINISH
BELL SIZE: SMALL
PROFILE: MEDIUM-LOW
PITCH: MID TO HIGH
SOUND: DARK/MID
VOLUME: GENERAL
BALANCE: BLEND
SUSTAIN: MEDIUM
SKILL LEVEL: ADVANCED, PROFESSIONAL

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng