Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết

 TECHNICAL SPECIFICATIONS

CATEGORY: K CUSTOM SERIES
SKU: K0993
TYPE: HIHAT
SIZE: 14 IN. / 35.56 CM.
WEIGHT: MEDIUM TOP / MEDIUM THIN BOTTOM
FINISH: BRILLIANT FINISH
BELL SIZE: SMALL
PROFILE: MEDIUM-LOW
PITCH: LOW TO MID
SOUND: SOLID CHICK
VOLUME: GENERAL
BALANCE: BLEND
SUSTAIN: SHORT
SKILL LEVEL: ADVANCED, BEGINNER, INTERMEDIATE, PROFESSIONAL

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng