Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết

 TECHNICAL SPECIFICATIONS

CATEGORY: K ZILDJIAN SERIES
SKU: K0817
TYPE: RIDES
SIZE: 20 IN. / 50.8 CM.
WEIGHT: MEDIUM
FINISH: TRADITIONAL FINISH
BELL SIZE: MEDIUM
PROFILE: MEDIUM-LOW
PITCH: LOW TO MID
SOUND: DARK/MID
VOLUME: GENERAL
BALANCE: BLEND
SUSTAIN: MEDIUM
SKILL LEVEL: ADVANCED, BEGINNER, INTERMEDIATE, PROFESSIONAL

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng