Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết
TOP                                    Solid German Spruce
SIDES & BACK                Solid Curly Maple
NECK                                Utile with truss road
FINGERBOARD               Ebony
MACHINE HEAD              SGold Plated
BINDINGS                        Maple
ROSETTE                         Natural coloured veneers
FINISH                             Gloss
 
mides_j.

 

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng