Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết

 TECHNICAL SPECIFICATIONS

CATEGORY: ARTIST SERIES
SKU: ASMK
LENGTH: 15.9375
DIAMETER: 0.55
WOOD TYPE: HICKORY
TIP SHAPE: TEARDROP
TIP TYPE: WOOD
TIP COLOR: NATURAL

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng