Hỗ trợ trực tuyến

CÔNG TY SAO VIỆT - VISTAR CO. LTD

Chuyên kinh doanh nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng

Menu Hotline: (024) 38287666
Thông tin chi tiết
TOP                            Solid German Spruce or Solid Red Cedar
SIDES & BACK             Laminated Indian Rosewood
NECK                           Mahogany
FINGERBOARD            Ebony
MACHINE HEADS         Gold Plated
SPECIAL
MEASURES                 Requinto (1/2) and Cadete (3/4)
 

 

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp chính hãng